LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Serralongue L 1680-1699

Région : Pyrénées Orientales

Type : Actes divers


BASSO;1680;1699;4;
BESAIRIA;1680;1680;1;
BESAYRA;1699;1699;3;
BESAYRIA;1680;1680;1;
BIGATA;1680;1680;1;
BIGORRA;1699;1699;1;
BO;1680;1680;1;
BOCABARTELLA;1680;1680;1;
BUGIA;1680;1680;1;
CALLA;1699;1699;1;
CAPALLERA;1680;1680;1;
CAPDEVILA;1699;1699;1;
CASADEMONT;1680;1699;2;
CASSOLI;1680;1680;1;
CIVILLANO;1680;1680;1;
CLARET;1680;1680;2;
CODERCH;1680;1699;2;
COLLS;1680;1680;1;
COLS;1699;1699;1;
CONSTANT;1680;1680;1;
CONTART;1699;1699;1;
COROMINAS;1699;1699;1;
COSTA;1699;1699;1;
COSTANTS;1680;1680;1;
CRASTINA;1680;1680;1;
DARNE;1680;1680;3;
DAUNIS;1680;1699;2;
DEBE;1680;1680;1;
DELCOS;1699;1699;1;
DELOS;1680;1680;2;
DELRIU;1680;1680;1;
ESPERIQUETA;1680;1680;1;
FAIG;1680;1680;3;
FAITG;1699;1699;3;
FONT;1680;1680;1;
FORNES;1680;1680;1;
FORT;1680;1699;2;
GALIBERN;1680;1699;2;
GAMBO;1680;1680;1;
GASCH;1680;1680;1;
GATILLO;1680;1680;1;
IBOS;1680;1680;1;
JONCAR;1680;1680;1;
JUANOLA;1680;1680;2;
LABATET;1699;1699;1;
LABATUT;1680;1680;3;
LLENSA;1680;1699;11;
LLIDERA;1680;1680;1;
LLOBERA;1680;1680;4;
LLOBET;1680;1680;1;
MADERN;1680;1699;2;
MALLART;1680;1699;3;
MATANA;1680;1680;1;
MOLI;1680;1680;1;
MONE;1699;1699;1;
MONER;1680;1680;1;
MONTORIOL;1680;1680;1;
NOGUE;1680;1680;1;
NOHELL;1680;1680;1;
OLIO;1680;1680;1;
PAULET;1680;1699;2;
PICALQUES;1680;1699;3;
PLANA;1680;1680;1;
POCH;1680;1699;6;
PONSET;1680;1699;2;
PRAT;1699;1699;1;
PRIM;1680;1699;2;
PUJOL;1680;1699;2;
QUINTANA;1680;1680;1;
RABITXANA;1680;1680;1;
RABITXANT;1699;1699;1;
RABIXANT;1699;1699;1;
ROCA;1699;1699;1;
RODA;1680;1680;1;
RUBERT;1680;1680;2;
SAJALOLI;1680;1680;1;
SANTENA;1680;1680;1;
SAURINA;1680;1680;1;
SENTENA;1699;1699;1;
SERRA;1680;1680;1;
SIDRACH;1680;1680;1;
TAULIE;1699;1699;1;
VALLS;1680;1680;1;
VILALLONGA;1680;1680;1;
VILALLORIGA;1699;1699;1;
VILLALLONGA;1680;1680;1;
XANXO;1680;1680;1;

Durée totale : 0.078 sec.

Individus cités : 136.

Patronymes : 87.