LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Perpignan Notaire ORTEGA Antoni CM 1633-1641

Région : Pyrénées Orientales

Type : Actes divers


.;1634;1641;79;
ALADE;1638;1638;2;
ANBLART;1633;1633;2;
ANIEL;1635;1635;2;
ARNAU;1639;1639;1;
ASPARENS;1640;1640;2;
AUGE;1640;1640;2;
AULAGUER;1637;1637;2;
AYMERICH;1638;1639;3;
AZAM;1638;1638;2;
BALART;1633;1633;2;
BALLE;1639;1639;1;
BALUET;1638;1638;2;
BARRERA;1638;1638;2;
BARTES;1633;1633;2;
BARTHES;1635;1635;1;
BARUSSA;1635;1635;1;
BLANQUER;1637;1637;1;
BOHER;1639;1639;1;
BONET;1635;1638;3;
BONEU;1639;1639;2;
BONI;1637;1637;2;
BONSHOMS;1634;1634;1;
BONY;1633;1633;2;
BONYO;1638;1638;1;
BORIS;1639;1639;2;
BOSCH;1641;1641;1;
BRESA;1636;1636;1;
BROCA;1639;1639;1;
BUNYOL;1636;1637;3;
BUSQUET;1636;1636;2;
CABANER;1636;1636;2;
CABOS;1639;1639;2;
CAIROL;1633;1633;1;
CAIROLA;1633;1633;1;
CALMELL;1639;1639;2;
CALSINA;1639;1639;1;
CAMBELLS;1639;1639;2;
CAMPS y REYNALT;1638;1638;1;
CAPAROT;1634;1634;1;
CAPDET;1636;1636;2;
CARBONELL;1637;1637;3;
CARRERA;1636;1637;4;
CASABONA;1638;1638;2;
CASALS;1634;1634;2;
CASANOVA;1637;1637;1;
CASENTRA;1637;1637;1;
CATALA;1636;1636;1;
CEBRIA;1637;1637;1;
CEBRIANA;1637;1637;1;
CENDRET;1639;1639;1;
CERES;1636;1636;1;
COLL;1637;1639;3;
COMPTA;1636;1640;3;
CORONA;1640;1640;1;
COSTA;1637;1637;2;
CROSAS;1638;1638;2;
DE LA RIU;1638;1638;2;
DE NANAS;1637;1637;2;
DE NEGRO;1639;1639;1;
DE SANT MARTI;1639;1639;1;
DELAPLASA;1640;1640;1;
DELCLOS;1637;1637;1;
DELLACH;1638;1638;2;
DELPUY;1638;1638;2;
DENGENS;1636;1636;2;
DESCLAUS;1639;1639;2;
DESPI;1635;1635;2;
DEULOVOL;1639;1639;2;
DEZIN;1637;1637;1;
DURAN;1637;1637;1;
ENRICH;1641;1641;2;
ESTIRO;1639;1639;1;
FERRER;1638;1641;3;
FIGUERES;1633;1633;2;
FILBET;1640;1640;1;
FILLOLS;1636;1636;1;
FORNER;1639;1639;1;
FREIX;1639;1639;1;
FREIXA;1639;1639;1;
GALIBERT;1636;1636;2;
GALLART;1638;1638;1;
GERART;1639;1639;2;
GIRALL;1633;1633;1;
GOYMES;1641;1641;1;
GREGORI;1637;1637;2;
GUIMERA;1639;1639;1;
HELIAS;1637;1637;2;
HERMET;1641;1641;1;
HERMETA;1641;1641;1;
HUTSI;1640;1640;1;
ILLAT;1639;1639;1;
JAHEN;1639;1639;1;
LAFARGA;1637;1637;1;
LASSERA;1637;1637;1;
LLANSA;1635;1636;3;
LLITIA;1636;1636;2;
LLONGUET;1633;1633;2;
MANALT;1637;1637;2;
MARCELL;1639;1639;1;
MARCELLA;1639;1639;1;
MARCER;1638;1638;2;
MARIGO;1640;1640;2;
MASARAT;1635;1635;1;
MASERE;1637;1637;1;
MASJOAN;1639;1639;1;
MATALI;1636;1638;4;
MATALINA;1638;1638;1;
MATHEU;1634;1638;3;
MAURI;1638;1638;2;
MELIAS;1637;1637;2;
MERCADER;1638;1638;1;
MICALET y RUPIANA;1639;1639;1;
MIFRA;1636;1636;2;
MITJAVILA;1638;1638;2;
MULLAU;1636;1636;1;
NEGRE y VIDALS;1641;1641;1;
NOGUERA;1638;1638;1;
OLIVER;1635;1639;2;
PELLICER;1640;1640;1;
PERE;1636;1636;1;
PI;1636;1639;3;
POLIT;1634;1634;1;
PONS;1639;1640;2;
PONTI;1640;1640;1;
PORCELL;1638;1638;1;
PORCELLA;1638;1638;1;
PORSELL;1636;1636;1;
PUIG;1640;1640;2;
PUIGMITJA;1640;1640;1;
PUJADES;1641;1641;1;
RABIOL;1639;1639;1;
RACO;1637;1637;2;
RIBERA;1637;1637;1;
RIU;1635;1637;4;
ROSALT;1635;1638;3;
ROURE;1639;1639;1;
SABATER;1638;1638;1;
SAGAN;1637;1637;2;
SALA;1640;1640;2;
SALACRUZ;1634;1634;2;
SALVANY;1637;1637;2;
SAPTE;1637;1637;1;
SARRETA;1640;1640;2;
SAUNIERA;1638;1638;1;
SCRIVA;1639;1639;1;
SELVA;1636;1636;1;
SICART;1638;1638;1;
SIRACH;1638;1638;1;
SIRAGA;1638;1638;1;
SOLER;1637;1637;2;
STRADA;1639;1639;2;
STRIRO;1640;1640;1;
TAULERA;1635;1637;4;
TAVARNER;1639;1639;1;
TAYX;1636;1636;2;
TORELLES;1639;1639;1;
TORRENT;1641;1641;1;
TRILLES;1634;1634;1;
TRUGANT;1633;1633;1;
TUIXA;1636;1636;1;
TUYXA;1637;1637;2;
VALLS;1636;1636;1;
VAQUER;1636;1637;3;
VIGU;1633;1633;2;
XAUPI;1639;1639;2;

Durée totale : 1.119 sec.

Individus cités : 343.

Patronymes : 166.