LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Perpignan Notaire FERRIOL Joseph T et div 1675-1701

Région : Pyrénées Orientales

Type : Actes divers


AGUSTI;1679;1679;1;
ALART;1680;1680;1;
ALIBERT;1684;1697;3;
AMILLA;1701;1701;1;
ANDREU;1693;1693;1;
ANFIACH;1679;1679;2;
ARAGO;1694;1694;1;
ARNAU;1699;1699;1;
ARTIGAS;1694;1694;2;
ARTIGUES;1696;1696;2;
ASTIER;1697;1697;2;
AZEMAR;1689;1696;3;
BALADOU;1699;1699;1;
BARBAT;1691;1691;2;
BARTA;1701;1701;1;
BARTHOMEU;1691;1691;1;
BASTER;1676;1676;1;
BASTER y PLANES;1676;1676;1;
BATLLE;1679;1690;3;
BEDENSON;1687;1687;1;
BELLOCH;1687;1687;1;
BENTALLO;1681;1681;2;
BERGER;1701;1701;1;
BERTRAN;1693;1693;1;
BES;1697;1697;1;
BIGORRA;1693;1693;1;
BOHER;1678;1678;1;
BONET;1695;1695;1;
BOR;1695;1695;2;
BOSCH;1693;1693;1;
BOUDILLON;1694;1694;1;
BOYANT;1694;1694;2;
BOYE;1699;1699;2;
BRIAL;1697;1697;1;
BRIANT;1693;1693;2;
BRUNET;1690;1690;2;
BURGADA;1693;1693;1;
CABANER y PI;1687;1698;2;
CAHORS y DE BEARN;1697;1697;1;
CAHORS y DE SOLER;1696;1696;1;
CALCIDA;1685;1685;1;
CANAVELLAS;1698;1698;2;
CARBONELL;1684;1684;1;
CARRERA;1695;1695;1;
CASTARES;1688;1688;1;
CAUCH;1686;1686;1;
CELLES;1693;1693;1;
CHABANETES;1698;1698;1;
CHARTAN;1697;1697;1;
CLAPES;1690;1693;4;
CLARA;1696;1696;1;
CLARY;1695;1695;1;
CLAVERIA;1691;1691;1;
COLL;1694;1694;1;
COLOMER;1690;1690;2;
CORNET;1686;1698;3;
CORTADA;1690;1690;1;
COSTA;1691;1700;6;
CURTES;1701;1701;2;
DARLO;1685;1685;1;
DE BASION;1692;1692;1;
DE FONS DE GALBERT;1691;1691;1;
DE HOMS y TAQUI;1698;1698;1;
DE MECA y DE CARDONA;1699;1699;1;
DE ORTAFA y DE VILAPLANA;1696;1696;2;
DE ORTAFFA;1685;1685;2;
DE PAGES y DE VILANOVA;1685;1687;3;
DE RICHARD;1692;1692;1;
DE VILAPLANA;1693;1693;1;
DELAUS;1692;1692;2;
DELPAS;1701;1701;1;
DELPAS y DE CAMPORELLS;1698;1698;1;
DEULASAL;1693;1693;2;
DOSSERE;1685;1685;1;
ESCAPA;1693;1693;1;
ESPRER;1691;1691;1;
ESTEVE;1694;1694;2;
FABRA;1684;1695;2;
FAGET;1684;1684;1;
FAJOL;1688;1688;1;
FARINAS;1692;1692;1;
FAUDADA;1690;1690;1;
FERRER;1683;1683;1;
FERRIOL;1690;1697;2;
FEUDADA;1697;1697;1;
FIDEL;1692;1692;1;
FILLOLS;1694;1694;1;
FIXALE;1697;1697;1;
FLOCART;1694;1694;1;
FONT;1693;1693;1;
FORGAS;1692;1699;2;
FRANCS;1694;1694;1;
FRETPETG;1693;1693;2;
GADAVA;1676;1676;1;
GAIXET;1690;1690;1;
GALCERAN;1690;1690;2;
GALLART;1694;1694;2;
GALLI;1692;1692;2;
GELABERT;1689;1689;2;
GONZALES;1696;1696;1;
GRANIE;1679;1679;1;
GRILL;1688;1691;4;
GUITART;1693;1693;1;
HAMS;1691;1691;1;
HORTA;1693;1693;2;
HOSTALRICH;1698;1698;2;
IGONET;1685;1685;1;
JAMMET;1698;1698;1;
JOLI;1698;1698;2;
LABALL;1691;1691;2;
LABORDA;1694;1694;1;
LADUIX;1694;1694;1;
LAFONT;1692;1692;1;
LALA;1697;1697;1;
LASALA;1698;1698;1;
LAUREL;1699;1699;2;
LLENBI;1697;1697;2;
LLUCH;1686;1686;1;
LLUSA;1691;1691;1;
MALIS;1696;1696;1;
MAS;1677;1677;1;
MATAS;1698;1698;1;
MATHEU;1687;1687;2;
MAURI;1695;1695;1;
MEDINA;1675;1675;2;
MELAIR;1693;1693;1;
MIFRE;1698;1698;1;
MILLAS;1696;1696;1;
MILLES;1693;1693;1;
MIQUEL DE LA PLASSE;1701;1701;1;
MOLINER;1693;1693;1;
MONER;1694;1694;1;
MONTOYA;1689;1689;1;
MORAT;1695;1695;1;
MOY;1700;1700;1;
NAUDI;1701;1701;2;
NAUTE;1699;1699;1;
NAZARETA;1680;1680;2;
NOELL;1679;1679;2;
PAGES;1697;1697;2;
PAMS;1679;1679;2;
PARET;1698;1698;2;
PELLISSER;1691;1691;2;
PERAMI;1695;1695;2;
PERARNAU;1686;1687;2;
PERICO;1695;1695;2;
PERRAMON;1694;1694;1;
PI;1692;1692;1;
PIENEDER;1685;1685;1;
PIETJUN;1695;1695;1;
PLANAS;1676;1676;1;
PONS;1693;1697;2;
PONSFERRER;1695;1695;1;
PRATS;1694;1694;2;
RAMONET;1692;1692;2;
RESPLANT;1698;1698;2;
RIBALTA;1676;1676;2;
RIBERA;1700;1700;1;
ROGER;1700;1700;1;
ROQUETA;1679;1679;1;
ROS;1697;1697;3;
ROS y DE ORTAFFA;1701;1701;1;
ROS y DESQUELL;1683;1683;1;
ROSSEL;1697;1697;2;
SALVAT;1694;1694;2;
SANTANYA;1693;1693;1;
SAUBARIA;1699;1699;1;
SOLA;1700;1700;1;
ST MARTI;1693;1693;1;
SURJUS;1694;1694;2;
THOMAS;1687;1701;6;
THOMAZIE;1692;1692;1;
TIRAT;1691;1691;1;
TIXA;1693;1693;2;
TORNER;1682;1682;2;
TORRELLAS;1698;1698;2;
TRELL;1677;1677;1;
TRINXET;1695;1695;1;
TROUILLAS;1692;1692;2;
VAQUER;1683;1683;2;
VERT;1700;1700;1;
VIDAL;1695;1695;1;
VIGER;1696;1696;1;
VILA;1693;1700;2;
VINYAS;1692;1692;1;
XANXO y BOSCHA;1686;1686;2;

Durée totale : 0.947 sec.

Individus cités : 275.

Patronymes : 186.