LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Perpignan Notaire FERRIOL Hyacinto T et div 1674-1691

Région :

Type : Actes divers


ABLART;1681;1681;2;
ABRELL;1684;1684;1;
ALBERNI;1687;1687;2;
ALEZET;1680;1680;1;
ALZINA;1681;1681;1;
AMIEL;1690;1690;1;
AMOROS;1675;1675;1;
ARAGO;1678;1678;1;
ARNAUDET;1691;1691;1;
BALLA;1676;1676;1;
BARBUT;1674;1674;2;
BARRU;1681;1681;1;
BEDORA;1690;1690;1;
BERGA;1685;1685;1;
BERTRAN;1683;1684;2;
BOHER;1676;1683;2;
BONET;1684;1686;2;
BRAU;1688;1688;1;
BRUNET;1681;1681;2;
BUNYOLS;1686;1686;1;
BURELL;1676;1676;1;
BURGAT;1679;1679;1;
CAROL;1689;1689;1;
CASANOVA;1689;1689;1;
CASSA;1685;1685;2;
CASSAGNES;1685;1685;1;
CAVALLER;1681;1689;2;
CAVALLER y FORTIA;1685;1685;1;
COLOMER;1676;1676;2;
COSTA;1681;1681;1;
CRESTINA;1675;1675;1;
CRIVALLER;1677;1677;1;
CROS;1684;1684;1;
CRUZ;1689;1689;1;
DANIS;1679;1679;1;
DAUMET;1688;1688;1;
DE ORTAFFA y DEL VIVER;1682;1682;1;
DE ORTAFFA y VILAPLANA;1684;1684;1;
DE ROJA;1679;1679;1;
DEBADIA;1686;1686;1;
DELCASSA;1687;1687;1;
DELHOSTA;1685;1685;1;
DENLLARCH;1681;1681;1;
DENOI;1674;1674;1;
DOMENGE;1685;1685;1;
DOTRES;1684;1684;2;
DRULLA;1675;1675;1;
DUBAN;1691;1691;1;
ESTEVE;1689;1689;1;
FABRA;1684;1687;2;
FABRE;1691;1691;1;
FAGET;1684;1684;1;
FELIU;1684;1684;1;
FERRER;1675;1675;1;
FERRIOL;1675;1675;2;
FEUXES;1686;1686;1;
FONS;1685;1690;2;
FONT;1675;1675;1;
FORES;1674;1674;1;
FORTIA;1681;1681;1;
FRANQUESA;1686;1686;1;
GALLART;1680;1680;1;
GARAU;1684;1691;2;
GARRIGA;1681;1681;1;
GASCH;1685;1685;1;
GELI;1675;1675;1;
GUIRAUD;1676;1676;1;
GUITART;1688;1688;1;
GUITER;1686;1686;1;
JOHER;1684;1684;1;
JOLI;1684;1684;1;
JULIA;1691;1691;1;
LABAT;1689;1689;1;
LACOMBA;1684;1684;1;
LADUIX;1688;1688;2;
LAFITA;1682;1682;1;
LAPORTA;1684;1684;1;
LESPINE;1681;1681;1;
LLARCH;1681;1681;1;
MAGISTER;1676;1676;1;
MARQUET;1691;1691;1;
MARQUIS;1684;1684;2;
MARRASSERT;1689;1689;1;
MARTI;1675;1675;1;
MARTRET;1680;1680;1;
MATIA OU METIA;1681;1681;1;
MIRU-BORAT;1685;1685;2;
MOLINS;1681;1681;1;
MONTALBA;1681;1681;1;
NOMDEDEU;1679;1679;1;
PADRON;1689;1689;1;
PELLA;1682;1682;1;
PELLISSER;1684;1684;2;
PERESOLS;1686;1686;2;
PERICOT;1691;1691;1;
PERONA;1687;1687;1;
POMARIA OU PAMARIA;1685;1685;1;
PONS;1679;1679;1;
PUELL;1679;1679;1;
PUJOL;1676;1689;3;
RABA;1685;1685;2;
RIPOLLA;1674;1674;1;
ROGER;1684;1684;1;
ROGET;1675;1675;1;
ROHES;1680;1680;1;
ROIG;1683;1684;2;
ROSICH;1676;1676;1;
ROZICH;1685;1685;1;
RUBI;1684;1684;1;
RUSSET;1688;1688;1;
SALA;1686;1686;1;
SALLERAS;1689;1689;2;
SANYAS;1684;1689;2;
SAQUIE;1681;1681;1;
SAVI;1688;1688;2;
SEVERAC;1684;1684;1;
TABARNER;1678;1678;1;
TALLADA;1685;1685;1;
TAURINYA;1679;1679;1;
THOMAS;1680;1685;2;
TRULLES;1682;1682;1;
VELA;1681;1681;3;
VERGA;1681;1681;1;
VILAR;1691;1691;1;
XAUBET;1689;1689;1;

Durée totale : 1.556 sec.

Individus cités : 155.

Patronymes : 125.