LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Perpignan Notaire CASADEMONT Pierre CM 1586-1609

Région : Pyrénées Orientales

Type : Actes divers


.;1586;1608;7;
ALADERN;1605;1605;1;
ALERESA;1607;1607;1;
ALMAR;1600;1600;1;
ANGLADA;1602;1602;1;
ARNAU;1606;1606;1;
ARTIGUES;1605;1605;2;
BANNETA;1602;1602;1;
BARRERA;1607;1607;1;
BEARN;1605;1605;1;
BEDA;1608;1608;2;
BERTRANDA;1605;1605;1;
BES;1607;1607;2;
BORELL;1595;1595;1;
BORELLA;1595;1595;1;
BOTET;1600;1600;1;
CAMPS;1605;1606;4;
CANAYL;1602;1602;1;
CARRERAS;1600;1600;2;
CASAMAJOR;1606;1606;1;
CASAMBAT;1605;1605;2;
CASSANYES;1607;1607;1;
CASSANYOLA;1607;1607;2;
CASTILLO;1598;1598;2;
CATALA;1586;1586;2;
COMBES;1598;1598;2;
COSTA;1597;1597;2;
DALDALL;1607;1607;2;
DE LA BURSA;1595;1595;1;
DE LA FONTENA;1604;1604;1;
DEBONAIRE;1608;1608;2;
DELFORN;1600;1600;1;
DELLANSO;1606;1606;2;
DELPETCH;1607;1607;1;
DELTREN;1605;1605;1;
DEMORA;1602;1602;2;
DENLOSAL;1606;1606;2;
DUREGA;1595;1595;1;
FABRA;1608;1608;4;
FORCADA;1606;1606;1;
FRANQUEZA;1600;1602;4;
FUERA;1597;1597;1;
GARANET;1608;1608;1;
GIBERN;1602;1602;1;
GIBERNA;1602;1602;1;
HUGUET;1606;1606;1;
HUGUETA;1606;1606;1;
HYPO;1607;1607;1;
JAUNETA;1605;1605;1;
LAFONT;1607;1607;1;
LANVE;1600;1600;1;
LASSINA;1600;1600;1;
LAXIN;1600;1600;1;
LUPIA;1604;1604;2;
MANANT;1603;1603;1;
MANANTA;1603;1603;1;
MARTI;1609;1609;1;
MARTINA;1609;1609;1;
MAS;1602;1602;1;
MASARU;1609;1609;1;
MEGNES;1605;1605;2;
MERCADER;1606;1606;1;
MERCADERA;1606;1606;1;
MILLES;1605;1605;2;
MISSENA;1597;1597;1;
MOLI;1602;1602;2;
MONTIO;1604;1604;1;
MONTIONA;1604;1604;1;
PONS;1603;1603;1;
PORTAS;1604;1604;2;
PRADES;1597;1597;2;
PRETAS;1595;1595;1;
PUJOL;1602;1606;3;
PUJOLA;1602;1602;1;
RAMAGNERA;1602;1602;1;
ROGER;1606;1606;1;
ROSSET;1595;1595;1;
ROSSETA;1595;1595;1;
RUFAT;1605;1606;3;
RUFFA;1600;1600;1;
RUFFALA;1595;1600;3;
RUGERA;1605;1605;1;
SACALES;1603;1603;2;
SALVANI;1597;1597;2;
SALVI;1586;1586;1;
SANER;1607;1607;1;
SANERA;1607;1607;1;
SARDU;1586;1586;1;
SARYNIA;1607;1607;2;
SERA;1605;1605;2;
SOBREPERA;1595;1595;2;
TERA;1602;1602;1;
UGUET;1600;1600;1;
UGUETA;1600;1600;1;
VAGIE;1602;1602;1;
VAQUER;1595;1602;3;
VAQUERA;1602;1602;1;
VERGES;1603;1605;4;
VIDAL;1602;1602;1;
VILA;1606;1606;1;
VOLO;1607;1607;2;
XARE;1602;1602;2;
XIANTO;1606;1606;1;
XIANTONA;1606;1606;1;

Durée totale : 0.744 sec.

Individus cités : 158.

Patronymes : 104.