LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Pézilla-la-Rivière L 1655-1733

Région : Pyrénées Orientales

Type : Actes divers


ABRIL;1704;1704;1;
ADUART;1685;1692;3;
AIXART;1704;1704;2;
ALANXO;1655;1655;1;
ALBERT;1655;1733;23;
ANGLADA;1655;1692;3;
ANTIPOUT;1704;1704;1;
ARGELES;1692;1692;1;
ARJALES;1655;1655;1;
ARNAU;1685;1733;2;
AUCELL;1733;1733;1;
AUTIE;1733;1733;1;
AVRIL;1717;1717;1;
AYNART;1710;1710;1;
AYXART;1733;1733;1;
AZAM;1655;1655;1;
BACO;1717;1733;2;
BADIA;1704;1717;2;
BALETA;1710;1710;1;
BALLA;1704;1717;2;
BALLART;1685;1685;1;
BALLE;1733;1733;1;
BARALLE;1685;1685;1;
BARALLER;1692;1704;2;
BARIBAUT;1685;1733;4;
BARRALLE;1710;1710;1;
BARRAT;1692;1692;1;
BARTA;1655;1687;3;
BATLLA;1692;1692;1;
BATLLE;1685;1692;5;
BELLOCH;1692;1710;2;
BENASET;1733;1733;1;
BENAZET;1704;1704;1;
BENESET;1685;1685;2;
BENEZET;1687;1687;2;
BERGA;1704;1704;1;
BERINGE;1685;1685;1;
BERINGER;1687;1687;1;
BEYNIERA;1687;1687;1;
BEYRIERES;1704;1704;1;
BIERNA;1710;1710;1;
BILLES;1733;1733;2;
BONAFOS;1685;1733;7;
BONET;1685;1692;3;
BONIS;1733;1733;1;
BOSCH;1717;1717;1;
BRAU;1733;1733;1;
BRIBAUT;1692;1692;1;
BRINDI;1685;1685;1;
BRINDIS;1692;1692;1;
BRISBAUT;1655;1655;2;
BURGES;1655;1710;3;
BUSQUET;1687;1733;2;
CAIROL;1733;1733;1;
CALA;1655;1733;7;
CALVET;1710;1710;1;
CAMMAS;1685;1685;1;
CAMPMAS;1692;1692;1;
CANALS;1733;1733;1;
CARBOLES;1655;1733;9;
CARBONELL;1655;1717;3;
CARGOLES;1692;1704;4;
CAROL;1687;1687;1;
CAUNELL;1687;1687;1;
CAVALLE;1733;1733;1;
CIRA;1685;1685;1;
CIUROLAS;1710;1710;1;
COIXE;1685;1685;1;
COLOM;1655;1733;6;
COMALLERAS;1687;1687;1;
COSTA;1687;1687;1;
CRUELLES;1685;1692;4;
CRUELLS;1655;1733;7;
CRUELS;1687;1687;1;
CUNDU;1655;1655;1;
D'ORLIACH;1704;1704;1;
DANIS;1655;1692;4;
DELBO;1655;1733;13;
DELBU;1692;1692;2;
DELLACH;1687;1687;1;
DELLOCH;1687;1687;1;
DELPUY;1655;1685;2;
DEN LLACH;1655;1655;1;
DENIS;1704;1733;2;
DEUIXANS;1692;1692;1;
DOLIACH;1687;1687;1;
DOMENJA;1685;1685;1;
DORIMERAS;1692;1692;1;
DUCHANS;1733;1733;1;
DUILIACH;1733;1733;1;
DUIXANS;1692;1692;2;
DURAN;1687;1687;1;
DURLIACH;1655;1717;3;
DUXANS;1733;1733;1;
DUYXANS;1685;1685;3;
ENULLS;1717;1717;1;
ESTRADA;1710;1710;1;
FABRESSA;1655;1717;9;
FERRER;1717;1717;1;
FERRIOL;1655;1710;4;
FITA;1655;1710;2;
FOIXER;1733;1733;1;
FREEIOL;1687;1687;1;
FULLASSA;1655;1687;3;
FUSTER;1655;1733;5;
GAIXET;1685;1733;2;
GALART;1687;1687;1;
GARAU;1655;1692;4;
GARRES;1687;1687;1;
GATGES;1692;1733;10;
GATXES;1655;1687;8;
GELAMO;1655;1685;2;
GELI;1692;1692;1;
GERMA;1655;1733;5;
GODALL;1717;1733;3;
GORCA;1692;1692;1;
GORSA;1733;1733;1;
GORZA;1687;1687;1;
GOURGES;1687;1687;1;
GUDALL;1685;1687;3;
GUIRU;1687;1687;1;
GUISEU;1733;1733;1;
GUIXO;1655;1655;1;
GUIXU;1704;1710;2;
JOLI;1655;1655;1;
LABAT;1687;1687;1;
LAFONT;1655;1710;6;
LAROS;1687;1687;1;
LLACH;1655;1655;1;
LLARCH;1685;1717;4;
LLAURENS;1687;1692;2;
LLORENS;1655;1733;4;
LLUCH;1692;1692;1;
MALLOLS;1685;1687;2;
MALPAS;1685;1733;3;
MANXA;1655;1710;6;
MARCE;1687;1687;1;
MARCIE;1692;1692;1;
MARIBAUT;1692;1717;2;
MARSAL;1685;1687;2;
MARSER;1685;1685;1;
MASSAL;1655;1655;1;
MIFFRE;1710;1733;3;
MIFRA;1704;1704;1;
MIFRE;1655;1655;1;
MINDA;1717;1733;2;
MORER;1733;1733;1;
NOVELLA;1655;1655;1;
NUN;1685;1685;1;
PADEINES;1687;1687;1;
PADRINAS;1685;1733;9;
PALETA;1685;1710;3;
PALMAROLA;1733;1733;1;
PARES;1710;1733;3;
PAROT;1655;1655;1;
PASCOT;1733;1733;1;
PELLISER;1687;1687;1;
PELLISSER;1655;1733;3;
PERRAMON;1685;1692;2;
PLAS;1685;1733;5;
POCH;1710;1710;1;
PRADINES;1655;1655;1;
PRATS;1710;1733;3;
PUIG;1717;1717;1;
PUJOL;1655;1733;6;
RALLAT;1692;1692;1;
RELLAS;1655;1655;1;
REXACH;1717;1717;1;
RIBERA;1717;1717;1;
ROCARIA;1704;1704;1;
ROCARIAS;1687;1710;3;
ROCARIES;1685;1685;1;
ROIG;1685;1687;4;
ROQUE;1685;1685;1;
ROQUER;1687;1687;1;
ROURE;1685;1710;4;
RURA;1704;1704;1;
SABARTES;1687;1687;1;
SABROL;1655;1733;5;
SACALLA;1704;1704;1;
SAGUI;1655;1704;3;
SALVAT;1733;1733;1;
SALVET;1655;1710;10;
SAYROLAS;1685;1685;1;
SEBARTES;1685;1685;1;
SEGUI;1692;1692;2;
SEIROLA;1655;1655;1;
SELPUY;1692;1692;1;
SERAS;1687;1687;1;
SIMON;1685;1733;4;
SIUROLAS;1685;1685;1;
SUCALLA;1692;1710;2;
SUFRES;1655;1655;1;
SUROLAS;1687;1687;1;
TALLANT;1685;1685;1;
TARDIEU;1733;1733;1;
TARRATS;1655;1655;1;
TERRATS;1704;1710;2;
TINTANYA;1655;1704;2;
TOCARIAS;1710;1710;1;
TOLZA;1687;1687;1;
VASSAL;1687;1687;1;
VERGES;1685;1685;1;
VIDRIERAS;1685;1733;3;
VILAFRANCHA;1717;1717;1;
VILANOVA;1655;1692;5;
VILAR;1733;1733;1;
XAMBERT;1692;1692;1;
XAMMAR;1685;1685;1;

Durée totale : 0.206 sec.

Individus cités : 457.

Patronymes : 209.