LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Ille-sur-Têt Notaire BONAFONT Fr. CM et T Mar. 1598-1617

Région : Pyrénées Orientales

Type : Actes divers


.;1598;1617;70;
ADER;1612;1612;1;
ADROER;1611;1611;2;
ALARIGUES;1598;1598;3;
ALAVALL;1612;1612;1;
ALBATGE;1607;1607;2;
ALBERNY;1611;1611;1;
ALENYA;1600;1600;1;
ALONSO;1611;1611;1;
ALRICH;1603;1603;3;
ALVERNI;1604;1604;1;
AMICH;1609;1612;3;
ANDREU;1602;1602;1;
ANRRIC;1609;1609;1;
ANRRICH;1603;1603;2;
AYMA;1602;1602;1;
BACERA;1607;1617;3;
BADIA;1608;1612;3;
BALLA;1604;1611;5;
BANET;1604;1604;1;
BARATA;1606;1606;2;
BARO;1605;1608;3;
BARRACA;1602;1602;1;
BARRERA;1608;1610;3;
BARTA;1609;1609;1;
BASTIT;1607;1607;2;
BAUS;1602;1602;1;
BELIQUE;1598;1598;2;
BERGER;1609;1609;1;
BERTRAN;1603;1611;5;
BOIXO;1603;1605;3;
BONART;1603;1603;1;
BORREL;1605;1605;1;
BORRELL;1605;1605;1;
BOSC;1612;1612;1;
BOSCH;1598;1598;2;
BRET;1604;1604;1;
BRUAT;1605;1605;2;
BURGES;1609;1611;3;
BUSQUET;1610;1610;2;
CABANES;1603;1603;1;
CADAMONT;1605;1606;6;
CADENA;1611;1611;2;
CARBONELL;1607;1607;2;
CARIAS;1600;1600;1;
CASSANYAS;1598;1598;1;
CATALA;1611;1611;2;
CAVALLE;1610;1610;1;
COMPTA;1603;1611;9;
CORBAYRACH;1604;1604;2;
CORNELLA;1607;1609;3;
COSTA;1601;1601;1;
CROS;1610;1610;2;
CRUELLS;1601;1612;5;
DARIER;1602;1602;2;
DARNIUS;1604;1604;1;
DE SANT LLEU;1607;1607;1;
DE SANTA MARIA;1603;1603;2;
DECENS;1608;1608;1;
DECOMS;1611;1611;1;
DEDEU;1602;1602;1;
DELACASA;1607;1609;4;
DELAMICH;1605;1605;1;
DELFRET;1610;1610;2;
DELSABAT;1602;1602;1;
DEQUOT;1598;1598;2;
DERLLACH;1602;1602;2;
DERRA;1607;1607;1;
DERRECA;1608;1608;1;
DEVILA;1605;1605;2;
ESPERT;1606;1606;1;
FABRA;1604;1604;2;
FADAS;1599;1599;1;
FAGES;1598;1598;1;
FANYAUS;1606;1606;2;
FAURE;1610;1610;1;
FELIU;1608;1608;1;
FERRAN;1611;1611;1;
FERRER;1598;1598;2;
FULQUIER;1602;1602;1;
GARAU;1605;1605;2;
GARCIA;1605;1606;3;
GARRABEAU;1606;1606;1;
GARRABEU;1606;1606;1;
GASTO;1600;1600;1;
GELI;1602;1605;4;
GIRAU;1605;1605;2;
GODINA;1603;1612;6;
GUILLA;1610;1610;1;
ISERN;1609;1610;4;
JACOMET;1604;1617;4;
JANISER;1603;1603;1;
JANSO;1603;1606;4;
JOLI;1611;1611;2;
JUTGE;1605;1605;1;
LABERAN;1598;1598;1;
LABROCA;1611;1611;2;
LATOR;1602;1602;1;
LAVALL;1615;1615;1;
LLOMBART;1610;1610;1;
LLOSA;1608;1610;2;
LLOSAS;1606;1606;1;
LUGANY;1603;1603;2;
MAGINA;1605;1605;1;
MALVESI;1601;1601;1;
MARIA;1600;1603;4;
MARSAL;1607;1607;2;
MARSANAC;1604;1604;2;
MAURAN;1603;1612;3;
MAURY;1609;1609;1;
MERCER;1608;1608;1;
MIR;1605;1605;2;
MONTANYA;1598;1598;2;
MONU;1604;1604;2;
MORATO;1609;1609;2;
MUSQUET;1602;1602;2;
NADAL;1602;1602;1;
NAVARRA;1607;1610;4;
NAVARRO;1601;1601;1;
NICOLAU;1602;1602;2;
OLIBA;1611;1611;2;
ORIDE;1598;1598;1;
PAGES;1605;1605;4;
PALAYRACH;1603;1603;1;
PALLARES;1606;1606;2;
PARAYRE;1605;1605;1;
PARONA;1603;1603;2;
PASTOR;1599;1599;1;
PELEGRI;1601;1601;1;
PONS;1603;1610;4;
PONSICH;1603;1603;4;
PONSRAMON;1608;1608;1;
PONT;1606;1606;2;
PONTU;1603;1603;2;
PUIG;1606;1606;3;
PUJOL;1605;1605;2;
REYNER;1607;1607;2;
RIBES;1612;1612;1;
RIUBANY;1609;1609;2;
ROALS;1607;1607;1;
ROBERT;1610;1610;1;
ROIG;1607;1607;2;
SABORAT;1603;1603;2;
SABORDAT;1603;1603;1;
SALA;1611;1611;2;
SALVANY;1608;1608;2;
SANTA MARIA;1603;1603;1;
SAYRO;1604;1604;2;
SEMALER;1609;1609;2;
SERRA;1608;1608;2;
SERRABONA;1607;1607;1;
SOLANES;1602;1602;2;
SORNIA;1611;1611;2;
STRADA;1601;1601;2;
TALLADA;1604;1604;2;
TAPIES;1602;1602;1;
TARRENA;1598;1598;2;
THOMAS;1598;1603;3;
TIXEDOR;1603;1603;2;
TOMAS;1603;1603;1;
TORTUROL;1602;1602;2;
TOS;1609;1609;1;
TREMOL;1603;1603;2;
TURCH;1598;1598;1;
UGO;1605;1612;8;
VERGE;1606;1606;1;
VERNET;1603;1608;5;
VIADER;1611;1611;2;
VILA;1598;1598;1;
VILAR;1610;1610;2;
VILELLA;1603;1610;4;
VINYES;1603;1603;1;
VIRU;1609;1609;2;
XANXO;1598;1598;2;

Durée totale : 0.361 sec.

Individus cités : 409.

Patronymes : 174.