LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Codalet Notaires GARCIA Joan et CORBERA Marimon T et Rp 1577-1641

Région : Pyrénées Orientales

Type : Actes divers


ACEZAT;1640;1640;1;
ALBI;1609;1640;3;
AMELL;1615;1615;1;
ANGLADA;1609;1640;3;
ANGLES;1624;1637;2;
APPERT;1640;1640;1;
ARRAU;1609;1609;1;
AUBERT;1640;1640;1;
BAIXERAS;1640;1640;1;
BALLA;1640;1640;1;
BANET;1624;1640;3;
BAPTISTA;1624;1624;1;
BAQUER;1640;1640;3;
BARANACH;1640;1640;1;
BARTA;1615;1641;2;
BARTRA;1609;1609;1;
BARTRAN;1609;1609;1;
BASSERAS;1640;1640;1;
BATALLA;1637;1637;1;
BENTO;1624;1624;1;
BERJAU;1641;1641;4;
BERJOAN;1640;1640;1;
BERNADOY;1640;1640;1;
BERTA;1609;1641;3;
BERTRAN;1624;1641;4;
BEURES;1609;1609;2;
BIGORRA;1609;1640;3;
BLANQUER;1609;1640;2;
BOCART;1609;1609;1;
BODET;1640;1640;1;
BOER;1609;1624;4;
BOIGUES;1640;1640;1;
BOIXO;1609;1640;3;
BONAMICH;1640;1640;2;
BONET;1624;1637;13;
BORGUES;1609;1609;1;
BOSSO;1640;1640;1;
BOTINYA;1615;1615;2;
BRUELL;1609;1609;2;
BRUIXE;1640;1640;3;
BRULL;1640;1640;1;
BRUNET;1624;1637;2;
BURGAT;1624;1624;1;
BUSCALL;1640;1640;2;
CABRE;1615;1615;1;
CALVARO;1609;1609;1;
CAMBILLON;1640;1640;1;
CAMPANES;1641;1641;1;
CAMPANIACH;1609;1609;1;
CANDIL;1624;1624;1;
CAPDET;1601;1640;3;
CARBONELL;1615;1615;2;
CAULET;1640;1640;2;
CAUSET;1640;1640;2;
CAYRE;1637;1637;1;
CAYROL;1609;1640;5;
CERDA;1640;1640;2;
CERRANIA;1624;1624;5;
CLARA;1640;1640;1;
CLERCH;1609;1641;3;
COBRIS;1624;1624;1;
COBTAYRAC;1615;1615;1;
COLI;1640;1640;1;
COMA;1640;1640;4;
CORBERA;1641;1641;1;
CORTIA;1640;1640;4;
COSTELLA;1609;1609;1;
COTXES;1640;1640;1;
CUGAT;1640;1640;1;
DALMER;1615;1615;4;
DANIS;1624;1624;1;
DE LA TORR;1640;1640;1;
DE LA TUR;1609;1609;1;
DE NABONA;1577;1577;1;
DE VALENTA;1640;1640;2;
DEBELL;1641;1641;1;
DEELLUC;1640;1640;1;
DEIXAT;1641;1641;1;
DEL ORRI;1609;1609;1;
DELBAIX;1640;1640;1;
DELPUIG;1624;1624;1;
DELRIU;1641;1641;1;
DELSENI;1641;1641;1;
DENTO;1624;1637;7;
DESEJA;1641;1641;1;
DORIBA;1641;1641;1;
DURAN;1624;1624;1;
FABRA;1640;1640;2;
FAJAL;1641;1641;1;
FALIP;1640;1640;1;
FAUARNER;1640;1640;1;
FERRAN;1615;1615;3;
FORIAU;1641;1641;1;
FRANCHA;1615;1615;1;
FREXA;1624;1624;2;
FUGUET;1641;1641;1;
FUNDERA;1640;1640;1;
FUSTER;1641;1641;2;
GARAULA;1640;1640;1;
GATJES;1640;1640;1;
GAURENA;1609;1640;3;
GELI;1609;1609;1;
GIRONDELLA;1624;1624;1;
GOI;1624;1624;1;
GRADER;1624;1624;1;
GROCH;1624;1624;1;
GRUNS;1615;1615;1;
GUILLA;1609;1640;2;
GUILLEM;1609;1640;2;
GUILLO;1640;1640;1;
GUSI;1624;1624;1;
HORTA;1640;1640;1;
ILLAS;1641;1641;1;
ILLES;1624;1640;5;
JACOMY;1609;1640;2;
JAQUET;1640;1640;1;
JULIA;1609;1609;1;
LABATUT;1624;1624;1;
LACREU;1641;1641;1;
LAFAJA;1641;1641;1;
LAFARGA;1624;1624;1;
LAFFONT;1624;1624;2;
LAFONT;1624;1624;1;
LAROCHA;1609;1609;1;
LETIE;1641;1641;2;
LLABRIA;1640;1640;1;
LLAGUNA;1609;1640;7;
LLIMOSI;1615;1615;1;
LLOMBART;1624;1624;2;
LLOPET;1640;1640;2;
LOIGA;1640;1640;3;
MAGIAUTA;1609;1609;1;
MAISO;1640;1640;1;
MANDIL;1609;1609;2;
MANDILL;1640;1640;1;
MARENS;1641;1641;3;
MARGALL;1609;1640;3;
MARI;1641;1641;6;
MARIA;1605;1641;9;
MARIA DE MONT;1624;1624;1;
MARIA DE VALL;1624;1624;1;
MARQUI;1624;1624;1;
MARTI;1609;1641;9;
MAS;1640;1640;2;
MASCLE;1640;1640;1;
MATAS;1641;1641;1;
MAZERN;1640;1640;1;
METGE;1609;1609;1;
MOLINS;1641;1641;1;
MONER;1609;1640;5;
MONSEU;1609;1609;1;
NAVARRA;1609;1609;2;
NICOLAU;1615;1640;4;
OLIVA;1640;1640;1;
PAGES;1624;1641;4;
PALA;1641;1641;2;
PALLES;1624;1624;2;
PARAIRA;1641;1641;1;
PARAIRE;1641;1641;1;
PARDO;1641;1641;1;
PARENT;1640;1640;1;
PARES;1624;1624;1;
PAULI;1641;1641;2;
PECULL;1640;1640;1;
PEIX;1609;1609;1;
PI;1640;1640;4;
PLACA;1640;1640;1;
PLANTA;1609;1609;1;
PONSICH;1640;1640;1;
PORRA;1609;1609;1;
PRADA;1599;1640;5;
PUDADA;1640;1640;2;
PUIG;1641;1641;1;
RAMON;1640;1640;1;
REDANAT;1609;1609;1;
REI;1641;1641;1;
RESPAUT;1624;1624;1;
RIBELL;1640;1640;4;
RIBERA;1641;1641;1;
RIBES;1609;1640;2;
RIMBO;1641;1641;1;
RIQUER;1641;1641;2;
RIU;1640;1640;1;
ROCA;1641;1641;1;
RODERA;1640;1640;1;
ROEIME;1624;1624;1;
ROGER;1641;1641;1;
ROIG;1640;1640;1;
ROMEU;1616;1641;10;
SABOYA;1640;1640;1;
SALETA;1641;1641;1;
SALGUES;1637;1637;2;
SALLENT;1640;1640;1;
SALSANACH;1609;1609;1;
SALSENACH;1640;1640;2;
SALVAT;1640;1640;5;
SAMSO;1609;1640;4;
SANS;1609;1609;1;
SANSO;1609;1609;1;
SARDA;1640;1641;2;
SCAPA;1609;1640;3;
SENSEVI;1640;1640;2;
SERRADELL;1640;1640;1;
SICART;1641;1641;1;
SIMON;1641;1641;1;
SISCAL;1640;1640;1;
SOBIRA;1640;1640;1;
SOBRA;1640;1640;1;
SOLER;1609;1609;1;
SOLERA;1615;1615;2;
SPERT;1615;1615;1;
SPRETAYIA;1640;1640;1;
STEVE;1615;1615;1;
SUNYER;1609;1609;2;
SURRI;1641;1641;1;
TALAU;1609;1609;1;
TANAT;1624;1624;1;
TARRADAS;1641;1641;1;
TIBLA;1640;1640;1;
TIMAN;1615;1615;1;
TOLRA;1615;1641;2;
TRADA;1641;1641;1;
VALLMARICH;1624;1624;1;
VEDRI;1640;1640;2;
VEGUERIA;1609;1609;1;
VERGER;1640;1640;7;
VERIMBAU;1641;1641;1;
VERNIS;1641;1641;2;
VERTS;1641;1641;1;
VIDAL;1641;1641;3;
VIDALO;1640;1640;3;

Durée totale : 0.151 sec.

Individus cités : 426.

Patronymes : 231.