LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Camprodon Notaire TORRALLAS Pallari CM et TM 1588-1590

Région : Provincia de Girona

Type : Actes divers


.;1588;1590;7;
ALBAREDA;1590;1590;1;
ALDUY;1590;1590;1;
BARTHOMEU;1588;1588;2;
BAXENT;1588;1588;2;
BELLIARCHA;1588;1588;1;
BERTRAN;1588;1588;2;
BRANDIA;1588;1588;1;
CAMA als RIBAS;1588;1588;2;
CAROLA;1589;1590;3;
COMAMALA;1588;1588;1;
DE CLAVERIA;1589;1589;2;
DE LA FOLCRA;1589;1589;1;
DE RIBERA;1588;1588;2;
DESENY;1588;1588;1;
FERRER;1588;1588;2;
GAY;1589;1589;3;
GAYA;1589;1589;1;
GUILLOT;1589;1589;2;
LONGART;1589;1589;1;
MALLOLS;1588;1588;2;
NAVARRO;1589;1589;2;
NOGUER;1590;1590;2;
PUIXEU;1588;1588;1;
PUXEU;1588;1588;1;
RIGAT;1590;1590;1;
RIU;1589;1589;4;
RIU als FOLCRA;1589;1589;1;
SAU;1588;1588;2;
SAU als FELIBERT;1590;1590;1;
SITJAR;1588;1588;2;
SIVILLA;1590;1590;1;
SOLANELL;1588;1588;2;
SOQUET;1588;1588;2;
TAULER;1588;1588;2;
TORALLES;1588;1588;1;
TORRENT;1589;1589;1;
TRAVESSER OU TRANESSER;1588;1588;1;
TROBAT;1589;1589;1;
VIGOROS;1588;1588;2;

Durée totale : 0.01 sec.

Individus cités : 70.

Patronymes : 40.