LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Céret Notaires MAS-VILAR-RIBES CM et T Mar. 1578-1655

Région : Pyrénées Orientales

Type : Actes divers


.;1585;1756;211;
ADER;1651;1651;1;
AIGALLS;1597;1598;2;
AIGUALLS;1598;1598;1;
ALBERT;1598;1598;1;
ANDENA;1598;1598;1;
ANGLADA;1596;1596;2;
ANGLES;1597;1756;6;
ARADO;1584;1584;1;
ARMENJAT;1594;1594;1;
ARQUER;1756;1756;1;
AUBIRI;1654;1654;1;
BACH;1589;1593;3;
BALLA;1597;1597;1;
BALLE;1591;1653;4;
BARBA;1655;1655;1;
BAUS;1651;1651;2;
BERTRAN;1596;1596;1;
BES;1596;1653;2;
BONAFOS;1594;1594;1;
BONANCA;1601;1601;1;
BOSCH;1581;1601;9;
BOTELLER;1599;1599;1;
BUIXERA;1599;1599;1;
BUSQUET;1588;1588;1;
BUSQUETS;1653;1653;1;
CADENA;1598;1598;1;
CALCINA;1593;1598;3;
CALLAU;1654;1654;1;
CALSINA;1590;1590;1;
CAMPANACH;1651;1651;1;
CAMPS;1586;1599;4;
CANDI;1591;1591;1;
CAPDEVILA;1593;1653;2;
CARBONELL;1584;1653;7;
CASADAMONT;1585;1585;1;
CASALS;1586;1586;2;
CASES;1591;1591;1;
CASTALLET;1653;1653;1;
CAUSINA;1586;1586;1;
CAVALLER;1599;1651;2;
CLAIRA;1596;1596;1;
COLELL;1655;1655;2;
COLOMER;1653;1653;1;
COMA;1652;1652;1;
COMALLARACH;1651;1651;1;
COMAS;1651;1651;1;
COMES;1596;1598;2;
COMPANYO;1597;1597;2;
COMPTA;1593;1600;5;
CORTALA;1598;1598;2;
COSTA;1590;1590;1;
CRISTIA;1653;1653;1;
CROS;1598;1653;2;
DALMAU;1598;1599;2;
DE AUSTRINCH;1653;1653;1;
DE BARNAYRO;1653;1653;1;
DE BEARN;1593;1593;2;
DE CAMPO;1596;1596;1;
DE FILASTRE;1653;1653;1;
DE FORQUET;1597;1597;1;
DE GANA;1592;1595;3;
DE GURGUA;1590;1590;1;
DE LANCO;1596;1596;1;
DE LAVIOSA;1584;1584;1;
DE MAURI;1592;1592;1;
DE PANNA;1600;1600;1;
DE REGIS;1653;1653;1;
DE SANT MARTI;1598;1598;1;
DE SCOSSIA;1586;1586;1;
DE SORS;1599;1599;1;
DE SOTURA;1587;1587;2;
DELBES;1652;1652;1;
DELTELL;1593;1593;1;
DELVINER y CALSA;1598;1598;1;
DETEG;1593;1593;1;
DETESA;1587;1587;2;
DORAN;1653;1653;1;
ESPES;1596;1596;1;
ESTEVA;1593;1654;4;
FABRA;1595;1599;3;
FABRA BIGORDA;1588;1588;1;
FALQUET;1586;1586;1;
FARGUAS;1590;1590;1;
FARRER;1597;1654;4;
FARRIOL;1599;1599;3;
FERRER;1602;1653;3;
FERRERA;1602;1602;1;
FIGERAS;1588;1588;1;
FIGUERAS;1593;1593;3;
FILS;1598;1648;2;
FITOR;1595;1595;1;
FLOS;1586;1655;3;
FONDRAGO;1596;1596;2;
FORCADA;1588;1652;2;
FORT;1591;1591;2;
FORTANER;1596;1598;2;
FRANCES;1587;1587;1;
FREIXA;1589;1598;2;
FURES;1598;1598;1;
GALLART;1651;1651;1;
GALVART;1653;1653;3;
GARDI;1655;1655;1;
GASTALL;1597;1597;2;
GATONAS;1655;1655;1;
GELABERT;1651;1651;1;
GENER;1587;1587;2;
GERMA;1653;1653;2;
GINOLL;1594;1594;1;
GRANADA;1655;1655;1;
GRANER;1653;1653;1;
GRAU;1653;1653;1;
GUITARD;1598;1598;2;
ICHRA;1596;1596;1;
ICRA;1651;1651;1;
JANER;1601;1601;1;
JANULLACH;1597;1597;1;
JENER;1654;1654;1;
JOLI;1655;1655;1;
JOUE;1597;1597;1;
JULIA;1596;1653;2;
JUST;1598;1598;1;
JUSTAFRE;1653;1653;2;
LACOSTA;1652;1655;2;
LAFORA;1596;1596;1;
LALAT;1599;1599;1;
LALLAT;1599;1599;1;
LAPESA;1593;1593;1;
LAQUEYA;1653;1653;1;
LAVAL;1596;1596;2;
LLOBET;1578;1578;2;
LOMBARDA;1594;1598;2;
MACABIA;1601;1601;1;
MALERBA;1598;1598;1;
MALIACH;1600;1600;1;
MANSENS;1655;1655;1;
MARILL;1653;1653;1;
MARTA;1598;1598;2;
MARTELL;1598;1598;2;
MARTI;1597;1653;3;
MARTINES;1594;1600;2;
MARTRA;1652;1652;1;
MAS;1591;1601;4;
MASCART;1578;1578;2;
MASCORT;1593;1593;1;
MASO;1590;1590;1;
MASSINA;1589;1599;2;
MASSOTA;1599;1600;3;
MAURO;1596;1596;1;
MEFFA;1655;1655;1;
METGA;1587;1587;1;
MINO;1597;1597;1;
MIQUELA;1595;1595;1;
MIRO;1597;1652;2;
MONTAGUT;1587;1654;2;
MORAGAS;1591;1591;1;
MULLACH;1596;1596;1;
NOFEL;1594;1594;1;
OLIVER;1593;1653;16;
OMELLS;1590;1590;1;
PAGES;1653;1653;1;
PARENT;1655;1655;1;
PAROT;1590;1590;1;
PARROT;1593;1653;2;
PEDRO;1652;1652;1;
PEYTAVI;1589;1589;2;
POBLA;1586;1586;1;
PONS;1595;1595;1;
PORTELLA;1587;1587;1;
PUGET;1756;1756;2;
PUIG;1598;1654;3;
PUIG ATS PIA;1655;1655;1;
PUJOL;1588;1598;2;
PUJOL y ROC;1653;1653;1;
PUS;1596;1596;1;
QUERA;1591;1591;1;
QUINTA;1600;1600;1;
REIG;1590;1654;2;
RESADOR;1584;1584;2;
RESEDOR;1581;1581;2;
RIBAS;1651;1655;3;
RIBES;1586;1599;2;
RICART;1598;1598;1;
ROCHA;1593;1655;3;
ROGER;1600;1600;1;
ROIROS;1588;1599;2;
ROJER;1653;1653;1;
ROQUA;1599;1599;1;
RUBERT;1655;1655;1;
RUSINYOL;1654;1654;1;
SAGUER;1600;1600;1;
SALAS;1654;1654;1;
SALTOR;1596;1596;1;
SAN PAU;1653;1654;2;
SANT PAL;1601;1601;1;
SANT PAU;1594;1596;2;
SASTRA;1593;1593;1;
SEGUER;1652;1652;1;
SEGUR;1655;1655;1;
SERRA;1593;1654;3;
SERRA y PINYES;1655;1655;1;
SOLER;1594;1599;2;
SOLERA;1653;1653;1;
SOREDA;1651;1651;1;
STEVANET;1586;1586;1;
STINAL;1591;1591;1;
TARRATS;1653;1653;1;
TELL;1588;1588;1;
THOMAS;1654;1654;1;
THOR;1593;1593;1;
THORALLAS;1594;1595;2;
TORALLES;1599;1599;1;
TRANA;1588;1588;1;
TRAVA;1595;1595;1;
TRILLAS;1601;1601;2;
TRILLES;1591;1598;2;
TUBEF;1653;1653;1;
VALENTI;1655;1655;1;
VESI;1599;1599;1;
VEXELLA;1653;1653;1;
VIARNES;1655;1655;1;
VILAR;1598;1655;2;
VILAREM;1654;1654;1;
VILASECA;1590;1590;1;
VINYAS;1593;1655;3;
VIOLET;1588;1596;3;
VIU;1600;1600;1;
XETXO;1651;1651;1;

Durée totale : 0.467 sec.

Individus cités : 580.

Patronymes : 228.