LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Massanet-de-Cabrenys

Région : Provincia de Girona

Type : Naissances


...;1621;1631;5;
ALSINA;1613;1613;2;
ANDREU;1611;1615;4;
ARMAN;1618;1618;2;
ARTIGAS;1612;1615;4;
ARTIGUAS;1620;1620;2;
ASPAR;1618;1618;2;
BALANCAT;1616;1616;2;
BALLER;1629;1629;2;
BALLOT;1628;1631;6;
BARTA;1616;1619;4;
BLANCAT;1613;1627;12;
BOFILL;1623;1626;4;
BORDAS;1611;1622;10;
BOSCH;1613;1628;14;
BOTI;1625;1625;2;
BOTINA;1621;1621;2;
BRELL;1626;1631;6;
BREYLL;1619;1619;2;
BUAUS?;1628;1628;2;
BUTI;1628;1630;4;
CALSA;1622;1622;2;
CAMPA;1622;1630;20;
CAMPS;1626;1630;10;
CANTENYS;1611;1629;38;
CARDOMI;1616;1616;2;
CARDONA;1613;1632;12;
CARDONELL;1619;1619;2;
CASASUS;1615;1624;6;
CASTARA;1613;1624;10;
CASTELL;1611;1631;26;
CASTERA;1617;1617;2;
CAUSA;1625;1631;8;
CERVER;1632;1632;2;
CLARA;1613;1619;4;
CLEDART;1624;1624;2;
COLL;1623;1632;13;
COLL OLIM OLIVET;1632;1632;1;
COLLA;1617;1617;2;
CORTADA;1613;1631;28;
COSTA;1612;1632;26;
COSTA DE LA VILA;1613;1613;2;
DADE;1611;1617;6;
DANAT;1621;1621;2;
DANE;1611;1611;2;
DARNER;1630;1631;4;
DAUNIS;1616;1632;14;
DE LA AYA;1611;1611;2;
DE LABORIA;1625;1625;2;
DECERT;1630;1630;2;
DEFLOR;1615;1630;8;
DELMAS;1630;1630;2;
DENACH;1623;1623;2;
DENAT;1628;1628;2;
DESCANS;1611;1622;12;
DESEJA;1619;1619;2;
DESERT;1628;1628;2;
DESERTA y DANAT;1621;1621;1;
DESEZA;1616;1616;2;
DONAT;1632;1632;2;
DOSEJA;1612;1612;2;
DUCH;1617;1632;14;
DUCH y MASDEVALL;1613;1625;6;
DURAN;1612;1631;12;
ESCOFET;1617;1624;8;
ESPA;1622;1622;2;
FABREGA DE GALLINES;1614;1614;2;
FALACIA;1621;1621;2;
FALETIA;1618;1618;2;
FALGARONA;1614;1625;8;
FALICIA;1614;1614;2;
FARALL;1631;1631;2;
FARRAN;1613;1613;2;
FARRER;1612;1618;8;
FERRER;1618;1623;5;
FERRER y HONCLET;1618;1618;1;
FLOR;1612;1612;2;
FLOS;1618;1618;2;
GALLAT;1614;1623;6;
GARSARIA;1629;1630;4;
GAUDO;1626;1628;4;
GORT;1615;1615;2;
GRIFFA;1625;1625;2;
GUAUS;1611;1627;22;
ICRA;1615;1617;4;
JANOTET;1614;1621;8;
JOER;1622;1622;2;
JOVER;1613;1613;2;
LABORIA;1628;1632;4;
LACASA;1627;1631;6;
LAGRIFA;1616;1632;14;
LLAHONA;1630;1630;2;
LLAONA;1612;1620;4;
LLEONA;1613;1618;6;
LLOBERA;1631;1631;2;
LLOBET;1611;1626;18;
MACH als FALGARONA;1622;1622;2;
MACH y FALGARONA;1629;1632;4;
MALAGRAVA;1615;1632;28;
MALER;1631;1631;2;
MARI;1629;1629;2;
MARTELL;1617;1631;12;
MARTI;1612;1618;8;
MARTUSOL;1611;1620;6;
MARY;1631;1631;2;
MAS;1612;1624;12;
MASDEVALL;1616;1630;12;
MASO;1619;1623;6;
MASSO;1617;1617;2;
MASTUSOL;1612;1624;4;
MATET;1623;1629;4;
MAURI;1625;1632;8;
MIRANDA;1629;1632;4;
MIRO;1616;1622;8;
MIXEU;1617;1617;2;
MONTANYA;1613;1616;4;
MORET;1617;1632;12;
MUNDAER;1628;1628;1;
MUNDANELL;1630;1630;2;
MUNDANER;1628;1628;1;
MUNDAREL;1621;1621;2;
MUNDARES;1624;1624;2;
NADAL;1624;1627;6;
OLIU;1621;1621;2;
OLIVA;1613;1621;10;
OLIVET;1617;1631;26;
PAGES;1616;1630;10;
PALET;1630;1631;4;
PARIS;1617;1630;8;
PEUTART;1612;1613;4;
PLANAS;1618;1630;8;
PLANES;1624;1624;2;
PONTOS;1611;1622;7;
PONTOS O FLORETA;1611;1611;1;
PORTAS;1613;1629;26;
PRATS;1614;1614;1;
PUIX;1625;1632;4;
PUJOL;1629;1629;2;
QUINTA;1616;1631;14;
RADI;1623;1628;6;
RADY;1617;1617;2;
RAGY;1619;1619;2;
RALLS;1615;1615;2;
RANACH;1629;1629;2;
REGI;1613;1632;8;
RENACH;1632;1632;2;
RENART;1622;1627;6;
REYNES;1622;1625;4;
RIERA;1612;1613;4;
ROBERT;1614;1632;28;
ROBIRA;1623;1623;2;
ROCA;1620;1632;18;
ROCHA;1622;1624;4;
RODEJA;1612;1616;4;
ROFET;1611;1613;4;
ROGER;1612;1629;26;
ROGER y QUINTA;1613;1613;1;
ROURA;1611;1628;4;
ROURE;1613;1631;26;
ROVIRAS;1620;1627;4;
ROY;1625;1629;4;
RUFERT;1625;1628;4;
RUFET;1626;1626;2;
RUFFET;1623;1623;2;
RUIRA;1629;1632;4;
RUIRAS;1626;1626;2;
RUIRE;1614;1615;4;
RUYRA;1616;1616;2;
SAGUER;1597;1632;19;
SAGUER alias NOVELL;1597;1597;1;
SAGUERA;1623;1623;2;
SCOFET;1611;1632;38;
SCRIBA;1625;1625;2;
SCRIVA;1622;1630;4;
SEGALA;1631;1631;2;
SEGUER;1613;1620;6;
SERRA;1627;1632;3;
SERVER;1613;1630;6;
SOT;1624;1630;8;
STRADA;1626;1632;8;
SUNYER;1611;1628;18;
TARAUBA;1632;1632;2;
TARRAUBA;1621;1631;12;
TENAS;1630;1631;4;
TORRENT;1611;1625;12;
TRAFILA;1614;1614;2;
TUTAU;1626;1630;10;
VALETA;1632;1632;2;
VERGES;1613;1621;8;
VESES;1614;1614;2;
VILANOVA;1619;1632;11;
VILANOVA y COLLELL;1621;1621;1;
VINYAS;1626;1631;6;
XAUDIE;1627;1627;2;
XAUDIERA;1625;1625;2;
XAUPERA;1629;1629;2;

Durée totale : 0.405 sec.

Individus cités : 1239.

Patronymes : 196.