LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Massana (La)

Région : Principat d'Andorra

Type : Naissances


ALDOSA;1716;1744;4;
ARENY;1715;1745;13;
ARENY ILLA;1744;1744;2;
ARENY TORRES;1741;1741;2;
ARMENGOL;1716;1745;9;
ARMENGOL als CAMP;1745;1745;1;
ARMENGOL CAMP;1745;1745;1;
ARMENGOL CAMPS;1742;1742;1;
ARMENGOL VIDAL;1742;1742;1;
AYMAR;1720;1723;2;
BABI;1716;1762;4;
BABOT;1717;1762;9;
BAIXENCH;1723;1725;2;
BECABA;1742;1742;2;
BONIT;1716;1725;3;
BONS;1717;1742;5;
BONS QUEROL;1742;1743;3;
BORDILLON;1719;1721;2;
BORDOLL;1724;1724;1;
BORTOLO;1722;1725;2;
BRINGUE;1716;1716;1;
BUSQUETS;1712;1723;4;
CALL;1717;1741;13;
CALL als CAMPS;1741;1741;1;
CALVINIA;1717;1724;4;
CAMP;1740;1745;4;
CAMP CAPDEVILA;1740;1744;2;
CAMP CASALER;1745;1745;2;
CAMP GUIEM;1743;1743;1;
CAMP RIBAL;1745;1745;1;
CAMPS;1715;1742;14;
CAPDEVILA;1717;1717;1;
CASALE;1716;1716;1;
CASSELLS;1742;1742;2;
CASTEY;1719;1724;3;
CELLA;1724;1724;1;
CINIES;1719;1719;1;
COLL;1744;1744;1;
COLL CAMP;1744;1744;1;
COLL SEBOYA;1740;1740;1;
COLOM;1718;1723;3;
COMA;1719;1719;1;
DEVAL;1716;1724;2;
ERMENGOL;1743;1745;2;
ERMENGOL VIDAL;1743;1743;1;
ESCABROS;1719;1743;6;
ESCLUSA;1719;1722;2;
FIJAT;1716;1722;3;
FONTA;1720;1720;1;
FORCADA;1715;1725;7;
FRANCH;1717;1724;4;
GARALLA;1718;1721;3;
GARRESA;1744;1744;1;
GARRESA CASSELLS;1744;1744;1;
GARRETA;1742;1742;2;
GASPAR;1716;1745;3;
GASPAR ERMENGOL;1745;1745;1;
GENE;1716;1741;6;
GENE als SERDANYA;1741;1741;1;
GENE PERICH;1743;1743;2;
GIBERGA;1717;1745;2;
GRETA;1719;1719;1;
GUIART;1742;1742;1;
GUIEM;1741;1741;2;
GUITART;1742;1743;4;
GUITART ROSSELL;1742;1742;1;
JANO;1720;1724;2;
JOUANY;1717;1724;6;
MAGRE;1718;1745;4;
MARTI;1717;1724;4;
MATIA;1725;1725;1;
MEY BABI;1762;1762;1;
MOLES;1715;1745;10;
MOLES als SINTET;1740;1740;1;
MORA;1715;1745;5;
MORATO;1720;1722;2;
MUNTANYA;1745;1745;2;
NAUDI;1719;1720;2;
OLIVE;1718;1725;8;
PAL;1721;1721;1;
PALAU;1742;1745;2;
PALAU als BORRA;1745;1745;1;
PALAU BORRA;1745;1745;1;
PALAU CAMP;1742;1742;1;
PALES;1710;1725;5;
PASQUAL;1741;1743;4;
PELLISER;1720;1720;1;
PEREMI MUNTANYA;1762;1762;2;
PICAROI;1710;1710;1;
PUY;1719;1725;2;
QUERALT BURGUES;1719;1719;1;
REDON;1717;1718;2;
RIBA;1717;1744;13;
RIBA COLL;1744;1744;1;
RIBAL;1745;1745;1;
RIBOT;1717;1745;6;
ROGE;1717;1743;5;
ROGE RIBA;1743;1743;1;
RULLAN;1743;1743;1;
RULLAN RIBA;1743;1743;1;
SABATE;1719;1719;1;
SALAS ART;1715;1715;1;
SALES;1741;1741;4;
SAUTET;1743;1743;2;
SETUTA;1716;1716;1;
SIRIES;1717;1762;4;
SIRIES PALES;1762;1762;1;
SOLANA;1742;1745;3;
SOLANA MORA;1742;1742;1;
SOLDEVILA;1717;1721;3;
SOM;1741;1744;4;
SOM CALVINYA;1741;1741;2;
THOMAS VIDAL;1717;1717;1;
TOR;1715;1742;21;
TOR FORNE;1742;1742;1;
TOR FRANSOY;1744;1744;1;
TOR QUERALT;1744;1744;1;
TORRES;1716;1745;13;
TORRES ARENY;1721;1721;1;
TORRES GIBERGA;1745;1745;1;
VERGES;1717;1725;5;
VICIAT;1724;1724;1;

Durée totale : 0.126 sec.

Individus cités : 365.

Patronymes : 122.