LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Corsavy

Région : Pyrénées Orientales

Type : Décès


...;1624;1781;44;
... alias SENNIA;1635;1635;1;
...GIG;1618;1618;2;
...LAMA;1617;1617;2;
AMARDELL;1630;1630;1;
ANGLADA;1619;1779;4;
ARTIGAS;1757;1758;2;
ASAMA;1628;1769;2;
ASAMAR;1770;1770;1;
ASEMAR;1747;1747;2;
ASEMAS;1656;1656;1;
ASQUERRI;1624;1624;1;
AYMARI;1644;1654;2;
AYMARIC;1624;1644;6;
AYMERICH;1617;1617;2;
AZAMAR;1740;1781;4;
AZEMAR;1744;1765;7;
BADOS;1632;1780;8;
BALAT;1741;1741;1;
BALLS;1757;1766;14;
BARBOTEU;1780;1786;2;
BARBUTEU;1737;1775;10;
BARGE;1745;1745;1;
BARTRAN;1738;1747;5;
BASAYRIA;1741;1741;3;
BATLLA;1762;1777;2;
BATLLE;1738;1773;7;
BERGA;1740;1740;2;
BERGER;1743;1743;2;
BERNAT;1631;1638;2;
BIDAL;1746;1765;6;
BIDALET;1741;1765;11;
BIOLET;1756;1760;5;
BISBAN;1647;1647;1;
BLANC;1630;1646;2;
BLANC alias ROTLLANDA;1646;1646;1;
BLANCHI;1766;1766;1;
BONET;1620;1620;1;
BOSCH;1784;1784;1;
BRASI;1771;1771;2;
BRAZI;1737;1738;3;
BREGIA;1769;1769;2;
BRETJA;1776;1776;4;
BROSI;1741;1789;4;
BROZI;1783;1783;1;
BRU;1642;1646;3;
BURSADA;1617;1617;2;
CALBET;1737;1770;5;
CALDES;1619;1637;2;
CALMELL;1737;1737;1;
CALVET;1758;1788;11;
CAMDORAS;1776;1776;1;
CAMPDORAS;1776;1789;7;
CAMPDURAS;1773;1773;2;
CANALS;1654;1654;1;
CAPELLERA;1739;1739;1;
CARRE;1637;1637;1;
CARRERA;1625;1625;1;
CASAS;1737;1761;14;
CAYRO;1637;1637;1;
CIRERA;1738;1788;4;
CLOS;1617;1617;2;
CODERCH;1763;1763;2;
COSTA;1745;1788;22;
COSTASECA;1622;1622;1;
COSTE;1767;1767;2;
COYMAT;1632;1632;1;
CRASTAS;1747;1756;2;
CRASTAS ?;1789;1789;1;
CREMADELLS;1738;1782;6;
DARGUINES;1763;1765;2;
DARGUINES et COSTE;1763;1763;1;
DARNE;1777;1777;2;
DAUNIS;1772;1772;1;
DE BIGOT alias BIGOT DE P;1633;1633;1;
DE JAULA;1621;1621;1;
DE LA CUSATA;1617;1653;3;
DE LA PARRATGE;1644;1644;1;
DE LARIS;1628;1647;4;
DE LOUIGA;1624;1624;1;
DE MOURET;1776;1776;1;
DE PORTARIA;1617;1650;9;
DE ROIA;1628;1656;3;
DE VIDALET;1636;1636;1;
DEIT;1619;1786;37;
DEJO;1619;1621;2;
DEL ARDIT;1762;1762;1;
DEL CROS;1769;1774;5;
DEL ROY;1645;1645;1;
DELARIS;1652;1742;3;
DELCLOS;1640;1782;21;
DELCLOS alias CADARILS;1630;1653;5;
DELOS;1785;1785;1;
DELRANC;1631;1631;1;
DELROY;1645;1645;1;
DEMOY;1738;1738;1;
DESSOS;1781;1782;2;
DEYT;1621;1738;12;
DEYT alias RAFALOT;1737;1737;1;
DIMIUSEN;1640;1640;1;
DRAGINAS;1768;1768;1;
DUNYACH;1788;1788;2;
Elisabet;1747;1747;1;
EXENA;1741;1743;4;
FABRA;1618;1618;1;
FAIG;1766;1766;1;
FAURA;1623;1623;1;
FIGUERA;1635;1635;1;
FIGUERAS;1740;1782;9;
FIGUERES;1787;1787;2;
FINA;1640;1640;1;
FINEU;1624;1624;1;
FINO;1639;1639;1;
FONS;1654;1654;1;
FONTDECABA;1762;1786;6;
FORT;1764;1775;2;
GALI;1741;1782;6;
GALLI;1626;1655;9;
GARCIA;1740;1788;10;
GARI;1740;1782;7;
GARSIA;1770;1774;2;
GENES;1640;1640;1;
GIRALT;1745;1789;9;
GONARD;1781;1782;2;
GONART;1643;1776;22;
GOT;1647;1788;35;
GOT GAILHARD;1757;1757;1;
GRAS;1618;1618;2;
GUAUS;1746;1746;2;
GUITART;1617;1630;4;
GURCA;1784;1784;1;
GURSA;1737;1782;19;
HORTET;1737;1788;10;
IANES;1630;1651;4;
JANES;1622;1622;1;
JANOTET;1737;1785;25;
JANUTET;1764;1772;16;
JAURES;1741;1746;4;
JOANOLA;1738;1738;1;
JUANOLA;1738;1756;5;
JUI;1618;1618;2;
LA CUSATA;1623;1623;1;
LA LLUSCA;1655;1655;1;
LABALL;1743;1770;7;
LABEYRA;1738;1738;1;
LACOSTA;1655;1655;1;
LAUSAC;1639;1639;1;
LAUSELL;1623;1653;4;
LAVALL;1739;1781;4;
LAXENA;1737;1737;2;
LEY;1630;1630;1;
LEYGA;1631;1643;2;
LEYGA alias BLANC;1631;1631;1;
LL0RI;1786;1786;1;
LLADU;1738;1738;2;
LLAGONA;1620;1647;4;
LLANAS;1737;1786;19;
LLANSAR;1631;1631;1;
LLAURI;1741;1741;1;
LLOANSI;1770;1770;2;
LLORI;1748;1786;4;
LLORY;1777;1777;4;
LLUANCI;1738;1738;2;
MAARIA;1620;1620;1;
MADERN;1750;1772;10;
MAINERIS;1778;1778;1;
MAISTI;1656;1656;1;
MALE;1633;1645;3;
MALER;1738;1788;39;
MALLA;1617;1737;9;
MALLARD;1779;1783;4;
MALLART;1775;1788;2;
MARCE;1743;1789;7;
MARI;1737;1774;20;
MARIA;1624;1624;1;
MARQUILLANAS;1624;1624;1;
MARTI;1741;1788;16;
MARXO;1623;1635;3;
MARY;1784;1784;1;
MAS;1627;1642;2;
MATANSO alias PASTO;1627;1627;1;
MATEU;1762;1762;2;
MATHEU;1767;1785;13;
MAURI;1644;1644;1;
MAYNERIS;1624;1763;9;
MERCE;1743;1743;1;
MIAS;1760;1777;6;
MICOLAU;1635;1635;1;
MINERIS;1772;1773;4;
MOLI;1768;1768;4;
MOLINS;1770;1770;2;
MOLLO;1742;1742;1;
NIBET;1744;1744;1;
NOELL;1618;1785;23;
NOGUE;1748;1788;3;
NOHELL;1739;1739;1;
NUELL;1770;1770;2;
OLIBER;1743;1743;1;
OLIVE;1738;1738;1;
OLIVE alias GUE;1653;1653;1;
OLIVE alias QUE;1624;1624;1;
OMS;1778;1789;4;
PAGES;1738;1768;10;
PALLISSE;1762;1762;2;
PALLISSER;1747;1765;7;
PARDINAS;1631;1631;1;
PARE;1622;1759;10;
PAREN;1618;1618;1;
PARER;1737;1786;23;
PASQUAL;1632;1632;1;
PATAU;1763;1763;1;
PATRULL;1631;1631;1;
PAYRO;1741;1781;7;
PELLISER;1635;1635;1;
PELLISSE;1647;1647;1;
PERPINIA;1769;1770;3;
PERPINYA;1741;1778;10;
PEYRO;1617;1636;3;
PINIOCH;1773;1773;1;
PINYOC;1619;1653;4;
PINYOCH;1751;1762;3;
POCH;1777;1777;2;
PONS;1628;1779;17;
PONSICH;1779;1784;3;
PONSOLA;1737;1737;1;
PUIGSEGUR;1767;1786;4;
PUNSIOC;1640;1640;1;
PUTXET;1618;1618;1;
RAGAU;1752;1772;5;
RECURT;1624;1626;2;
REYNALT;1652;1652;1;
RIBOT;1618;1642;4;
RIU;1617;1617;1;
ROAN;1640;1640;1;
ROBIRA;1742;1742;1;
ROCA;1737;1788;21;
ROGE;1738;1738;1;
ROIG;1619;1762;8;
ROITG;1779;1779;1;
ROJE;1741;1741;2;
ROMEU;1636;1788;75;
ROQUE;1766;1766;1;
ROSINYOL;1619;1748;18;
ROSSINYOL;1763;1780;10;
ROVIRA;1738;1785;9;
RUSINIOL;1773;1773;1;
RUSINYOL;1749;1762;7;
RUSSINIOL;1772;1772;1;
RUSSINYOL;1758;1758;2;
SAGUE;1762;1762;2;
SALA;1745;1765;6;
SANS alias SARGALLO;1637;1637;1;
SANSO;1618;1618;2;
SAQUE;1743;1788;9;
SELLA;1744;1744;1;
SERNI;1655;1655;1;
SERRADELL;1744;1744;2;
SERRADELL y COSTA;1762;1762;1;
SERRAT;1737;1772;8;
SERRAT et TIBAUT;1766;1766;1;
SERRAUBA;1753;1753;1;
SERVAL;1631;1631;1;
SIRERA;1773;1774;3;
SOLA;1759;1778;9;
SONIACH;1618;1618;4;
SONYAC;1642;1653;2;
SURRA;1620;1620;2;
TABARNE;1737;1737;1;
TAJA;1786;1786;2;
TALRICH;1755;1783;7;
TELL;1764;1765;5;
TIBAUT;1641;1787;32;
TORNE;1788;1788;1;
TORRENT;1789;1789;1;
TROSANAC;1647;1647;1;
TROSUNAT;1637;1637;1;
VACA;1635;1655;2;
VAILLS;1782;1782;1;
VALLS;1768;1788;8;
VAQUE;1624;1624;1;
VERDAGUER;1788;1788;1;
VERDET;1624;1655;5;
VERNI;1618;1636;2;
VIDAL;1769;1769;1;
VIDALET;1767;1777;7;
VILA;1637;1786;6;
VILACECA;1776;1776;1;
VILAFORT;1637;1637;1;
VILALLONGA;1737;1781;8;
VILANOVA;1738;1786;5;
VILANOVA et DARGUINES;1765;1765;2;
VILANOVA et DELARIS;1764;1782;2;
VILAR;1637;1637;1;
VILASECA;1738;1738;1;
VILLALLONGA;1743;1743;1;
VIOLET;1737;1788;12;
XARLO;1617;1649;5;
XAUBET;1632;1789;38;
XAUVET;1789;1789;1;
…;1737;1737;1;

Durée totale : 0.406 sec.

Individus cités : 1426.

Patronymes : 300.